Sieravillas.es

Obchodní podmínky

Podmínky ubytovacího zařízení

Storno podmínky
1) při zrušení rezervace do 56 dní před příjezdem 25 % z celkové ceny pobytu,
2) při zrušení rezervace od 55 dní před příjezdem 100 % z celkové ceny pobytu,
3) při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.

Jak stornovat

V emailu s potvrzením Vaší rezervace, jste obdrželi veškeré podrobnosti, jak správně provést storno rezervace.

Všeobecné podmínky

 • Při rezervaci termínu ubytování je požadováno uhradit zálohu ve výši 25 % z celkové ceny ubytování.
 • Nejpozději 8 týdnů před odjezdem musí být uhrazen doplatek ceny ubytování.
 • Na každou z našich nemovitostí požadujeme vratnou zálohu ve výši 150 €, 200 € nebo 300 €. Pokud nedošlo k rozbití nebo poškození nemovitosti (nebo extrémnímu nárůstu spotřeby energie či plynu), bude kauce v plné výši vrácena do 21 dnů od opuštění nemovitosti.
 • Ubytování bude hostovi k dispozici od 15:00 v den příjezdu. Host musí ubytování opustit nejpozději v 10:00 v den odjezdu.

Podmínky rezervace:

 1. V případě, že si zákazník rezervuje ubytování s ubytovatelem pomocí tohoto rezervačního procesu, pak smlouva, kterou zákazník uzavře je vždy pouze mezi zákazníkem a ubytovatelem. Je povinností zákazníka, plně se seznámit s podmínkami ubytovatele.
 2. Pro řádné zajištění rezervace s ubytovatelem, zákazník musí dodat kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail a platné číslo kreditní karty. Tyto informace jsou k dispozici pouze ubytovateli pro zabezpečení a zajištění rezervace zákazníka. Veškerý přenos osobních údajů je provádět přes zabezpečené připojení SSL.
 3. Na každou z našich nemovitostí požadujeme vratnou zálohu ve výši 150 €, 200 €, nebo 300 €. Pokud nedošlo k rozbití nebo poškození nemovitosti (nebo extrémnímu nárůstu spotřeby energie či plynu), bude kauce v plné výši vrácena do 21 dnů od opuštění nemovitosti.
 4. Pro zajištění rezervace s ubytovatelem, může být zákazník požádán o údaje kreditní karty. Pokud bude o kreditní kartu požádán, musí zákazník zadat platné údaje kreditní karty a poskytnutá kreditní karta musí být v legálním držení zákazníka. Je-li požadována záloha a rezervační poplatek pro zajištění zákazníkovi rezervace, zákazník souhlasí se stržením této zálohy z kreditní karty. Zákazník je v souladu s těmito podmínkami seznámen a souhlasí se skutečností, že se jedná o nevratný poplatek.
 5. Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout dokončení rezervace zákazníka v případě, že údaje zadané zákazníkem v rezervačním procesu nesplňují povinné požadavky, nebo jsou neplatné.
 6. Zákazník je povinen zaplatit ubytovateli všechny náklady a platby spojené s rezervovaným ubytováním tak, jak je uvedeno v provedené rezervaci, a to při příjezdu do ubytovacího zařízení, nebo po vyčíslení konečné částky za všechny služby poskytnuté ubytovatelem. Pokud byla zaplacena záloha při rezervaci, pak zákazník bude hradit ubytovateli rozdíl ubytovacích nákladů, jak je uvedeno v potvrzení rezervace, a to po příjezdu na místo ubytování. Skutečné náklady jsou splatné obvykle v hotelové místní měně, jak je uvedeno v rezervaci. Orientační alternativní kurzy měn používaných pro odhad nákladů a rozdílu nákladů jsou vždy podle současných směnných kurzů a podléhají výkyvům.
 7. Je výhradní odpovědností zákazníka informovat ubytovatele o všech nových nebo změněných požadavcích, včetně změn v čase příjezdu nebo zrušení rezervace. Zákazník je seznámen se skutečností, že v případě zrušení rezervace může být storno poplatek účtován ze strany ubytovatele formou odečtení finančních prostředků z vaší kreditní karty v souladu s podmínkami ubytovatele. Podrobnosti o všech těchto storno poplatcích jsou obsaženy v rezervačním procesu a v e-mailu zaslaném zákazníkovi po dokončení rezervačního procesu.
 8. V případě, že na zadané kreditní kartě, kterou zákazník poskytuje jako záruku rezervace, nejsou dostatečné finanční prostředky k dokončení navrhované rezervace, pak je tato rezervace neplatná. Totéž platí i v případě, že u kreditní karty uplynulo datum ukončení platnosti, nebo projde datum ukončení její platnosti před datem příjezdu zvoleném v rezervačním procesu.
 9. Vyplněním této rezervace, zákazník povoluje ubytovateli účtovat z předložené kreditní karty veškeré náklady spojené se stornem, jak je uvedeno výše.
 10. Zákony, jimiž se řídí poskytování tohoto rezervačního systému a procesu, jsou zákony platné v České republice. Pokud jsou tyto podmínky uvedeny v jiném jazyce než v českém, jsou tyto překlady používány pouze pro pohodlí uživatelů a česká verze těchto podmínek má právní přednost.
 11. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: https://adr.coi.cz

  Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 12. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a příjmem marketingových materiálů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Zásady používání cookies

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro Vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve Vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat Vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen ‚Google‘). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Zásady zpracování osobních údajů – správce osobních údajů, subjekt údajů, zpracovatel

Správcem osobních údajů – je společnost (hotel, pension, ubytovací zařízení) využívající tuto rezervační službu rezervační službu a nakládající s daty rezervujících zákazníků.

Zpracovatelem osobních údajů – je společnost (hotel, pension, ubytovací zařízení) využívající tuto rezervační službu rezervační službu a nakládající s daty rezervujících zákazníků.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, podpis.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem, a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) nebo v případě, že správce získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů v souvislosti s prodejem svých produktů nebo služeb. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit.

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby – příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů.